NEWSLETTER

Nowy numer 39 (1/2018)

Najnowszy film

Facebook

sobota, 06 maj 2017 17:28

Myśl.pl nr 33 (1/2015)

Napisał

33

Drodzy Czytelnicy,

Kilka tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zro­zumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może ode­grać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jak­że często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.

W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne, popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne no­woczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodo­wo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dysku­sję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją: „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do po­niesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu od­rzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze tek­sty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązali­śmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
dr Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl” 

Spis treści:

ANKIETA

Na pytanie: „Czy dzięki modzie na patriotyzm, która zapanowała wśród polskiej młodzieży m.in. za sprawą „Żołnierzy Wyklętych”, patriotycznych murali czy też kolejnych muzycznych projektów, polska prawica ma szansę na zwycięstwo w popkulturowej potyczce z doktryną lewicowo-liberalną. Czy może to być zwycięstwo, które wyda trwałe owoce i na trwałe odsunie wciąż obecne wśród młodych: bierność i relatywizm?" odpowiadają: Dawid Hallmann, Dawid Zadura, Artur Zawisza, Prof. Kazimierz Braun, Tomasz A. Żak, dr Tomasz Strzałkowski, Paweł Kukiz. - 3

TEMAT NUMERU

Łukasz Moczydłowski – Czas stworzyć manifest antyantysztuki! – 10
Krzysztof Gędłek – Czas Wyklętych, czas kultury – 14
Damian Zakrzewski – Pokolenie 1989 – 16
Przez grafikę do serca – Wywiad z twórcami GRAFIKI PATRIOTYCZNEJ. Rozmawia Krzysztof Tenerowicz – 20
Patrycja Lech – Le culture po studencku – 22
Patriotyzm to nie moda, to serce… – Wywiad z raperem LUKASYNO. Rozmawia Adam Andruszkiewicz – 24
Michał Osika – Polska muzyka rozrywkowa w służbie idei – 27
Ireneusz Woszczyk – "Stanisław Stach z Warty Szukalski". Wojownik polskiej sztuki – 31

IDEE I POLITYKA

Rafał Bąk – Jaki powinien być Ruch Narodowy –35
Paweł Łubiński – Monokulturalizm narodowy – 37
Karol Skorek – Charakter narodowy jako przyczyna sukcesów i niepowodzeń – 43
dr Rafał Łatka – Czy Ruch Narodowy powinien współpracować ze środowiskiem Korwin-Mikkego? – 46
Michał Łosiak – Walka o fotel – 48
Dominik Gajewski vel Ołdakowski – Jörg Haider – Austriak, którego bała się cała Unia Europejska – 50

GEOPOLITYKA

dr Wojciech Turek – Od Pax americana do świata wielobiegunowego – 52
Krzysztof Lalik – I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe – 57
Wywiad z Lee Edwardsem, amerykańskim historykiem i biografem Ronalda Reagana. Rozmawia Paweł Kurtyka 64
Piotr Zych – Republika Federalna – mocarstwo nowego typu cz.1 – 68
Tomasz Dorosz – Ruch Narodowy a islam – 75
Przemysław Stolarski – Białoruś jako kierunek polskiej dyplomacji – 79
Szymon Młodawski – Koniec polityki „resetu” Donalda Tuska względem Rosji – 82

GOSPODARKA

Joanna Telus-Zysnarska – Patriotyczny konsument – czy to możliwe? – 84
Konrad Osmycki – Jak uwalnianie rynku wykorzystać do celów narodowych? – 87 

SPOŁECZEŃSTWO

Wojciech Micygała – Sport jako płaszczyzna kryzysów w XX wieku – 90
Przemysław Stolarski – Państwo wobec etyki – 95
Wszystko zależy od nas – Wywiad z Mary Wagner, rozmawia Przemysław Stolarski 97

HISTORIA

dr Mirosław Orłowski – „Orlęta” – ostatni przedwojenny numer – pisma młodzieży szkolnej, czyli jak pokolenie Polski Niepodległej wytyczało zachodnie rubieże Rzeczypospolitej – 99
Damian Zakrzewski – Bezpieczeństwo Polski Ludowej – fakty i mity – 101
Ireneusz Woszczyk – 1. Armia WP. Jak ją oceniać? Ankieta. – 104
Paulina Litka – Roman Dmowski w Dumie rosyjskiej – rezygnacja z mandatu: sukces czy fiasko polityki? – 109
Paulina Litka – „Droga Romana Dmowskiego do…”. Próba usprawiedliwienia jego działania w dumie rosyjskiej. – 112

RUCH NARODOWY 1956-1980

Piotr Zych – Od przełomu do przełomu – Ruch Narodowy w latach 1956 -1980 – wprowadzenie do najnowszej historii ruchu narodowego – WSTĘP – 114
dr Krzysztof Kawęcki – Narodowcy w kraju (1956-1980) – 116
dr Henryk Goryszewski – Uwagi o programie Ligi Narodowo- Demokratycznej – 120
Jan Łopuszański – Początki Pomorskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę – 126
prof. dr hab. Anna Jaśkowska – Wspomnienia łączniczki krajowca – 128
prof. dr hab. Piotr Kołtunowski – Przenieść myśl narodową w następne pokolenia – 133

POLONIA I KRESY

Śladami Sobieskiego– Wywiad z Robertem Koralewskim, rozmawia Przemysław Stolarski 135

SYLWETKA

Karol Skorek – Andrzej Wierzbicki – zapomniany kapitalista – 138

MYŚL MŁODYCH

Michał Wałach – To oni – 142
Michał Walkowski – Realizm i radykalizm nacjonalizmu chrześcijańskiego – 144
Rafał Gawenda – My „nacjonalistami” nie jesteśmy – 147

KLUBY I PATRONATY

Piotr Zychowicz w Poznańskim Klubie Myśl.pl – 153
Krakowski Klub Myśl.pl: Ukraina – wróg czy przyjaciel? – 154
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Weston Super Mare – 155
Tym razem mundurowych nie trzeba było rozbrajać – 156

KONSERWA - REZCENZJE

dr Rafał Łatka – Blaski i nędze życia w PRL, ale raczej nędze – w obiektywie Wacława Klaga – 157
dr Rafał Łatka – Prymas Wyszyński w Toruniu – 159

Kup teraz

dr Krzysztof Tenerowicz - redaktor naczelny

Krzysztof Tenerowicz – Przedsiębiorca i samorządowiec. Wykładowca akademicki. Publicysta i redaktor naczelny kwartalnika „Myśl.pl” oraz portalu Myśl24.pl