Nowy numer 39 (1/2018)

Najnowszy film

Facebook

Mariusz Patey

Mariusz Patey

Mariusz Patey – Absolwent Wydziału Fizyki UW, członek-założyciel ZCHN, długoletni pracownik sektora B&R, dyrektor Instytutu im. prof. Romana Rybarskiego.

wtorek, 22 maj 2018 14:38

Polityka narodowa czyli jaka?

W historii ruch narodowy pozostawił olbrzymią spuściznę intelektualną o dużej różnorodności. Nie można mówić o jednej, narodowej linii programowej. Spektrum poglądów było ogromne. Cechą wspólną dawnych i współczesnych narodowców polskich jest po czucie przynależności do wspólnoty, swoista więź, współodczuwanie patriotyzmu, miłość do kraju.