Nowy numer 39 (1/2018)

Najnowszy film

Facebook

Wojciech Chudzik

Wojciech Chudzik

Wojciech Chudzik – doktorant w Zakładzie Historii Najnowszej na UMCS w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej oraz Pracowni Badań nad Samorządami przy Fundacji Obywatelskiego Rozwoju w Rykach, z-ca redaktora naczelnego „Rocznika Samorządowego”. Naukowo zajmuje się dziejami społeczno-gospodarczymi i historią administracji w Polsce XIX i XX w. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie na kierunku Bankowość i finanse.

Generalną miarą osiągnięcia sukcesu zawodowego przez młodego człowieka w jego dorosłym życiu jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. W Polsce, tak jak w większości dzisiejszych państw istnieje publiczny i prywatny system oświaty. W publicznej dyskusji nt. polskiej oświaty spotykamy się dość często z problemem przewagi skuteczności jednego lub drugiego. Jednak typowy mieszkaniec Polski zapytany o wybór któregoś systemu niemal zawsze odpowie, że państwowy jest korzystniejszy, bo darmowy, a na prywatny go po prostu nie stać.