Nowy numer 39 (1/2018)

Najnowszy film

Facebook

Piotr Zych - zastępca redaktora naczelnego

Piotr Zych - zastępca redaktora naczelnego

Piotr Zych - Od 1979 r. w środowisku I LO Ruchu Młodej Polski. Założyciel Ruchu Harcerzy Polskich 1981, w latach 1985–89 współtwórca poznańskiego środowiska Młodzieży Wszechpolskiej, represjonowany w stanie wojennym, członek założyciel ZCHN, uczestnik wielu stowarzyszeń narodowodemokratycznych; publicysta miesięcznika „Polityka Polska”.

Zazwyczaj kiedy komentuje się prezydenckie wybory w Stanach Zjednoczonych uwaga skupiona jest na różnicach w wystąpieniach rywali i ich obozów politycznych. To nie tylko nadwiślański, ale światowy styl ukazywania walki politycznej w USA. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych doszło do głębokich zmian we wszystkich dziedzinach życia. Ameryka czasów Trumana czy Eisenhowera, a Ameryka Obamy pod wieloma względami istotnie się różni. Polityka obrony wolności i praw obywatelskich przeistoczyła się w politykę promocji stref wolnego handlu i GLTB, promocji tzw. społeczeństwa otwartego, skierowanego przeciw tradycyjnej rodzinie i wolności słowa. Rozbijanie rodziny oraz państwa narodowego stało się drugim celem polityki administracji prezydenta Obamy w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Jak zatem Stany Zjednoczone Ameryki przeszły od wilsonowskich postulatów o samostanowieniu nardów do narzucania światu polityki antywartości?