Nowy numer 39 (1/2018)

Najnowszy film

Facebook

dr Rafał Łatka

dr Rafał Łatka

Rafał Łatka - Historyk i politolog, dr nauk społecznych z zakresu nauk o polityce, specjalność historia najnowsza Polski, samorządowiec, ekspert fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

wtorek, 09 maj 2017 16:21

Rola Kościoła w Polsce

W polskiej historii Kościół katolicki zawsze pełnił niezwykle istotną rolę. Wprowadził nas w świat wysokiej kultury i nauki, pomagał przetrwać trudne chwilę zaborów i komunistycznej opresji. Przede wszystkim jednak dawał świadectwo tego, co dobre i złe, wartościowe i bezwartościowe. Pozostaje jednak pytanie, jaką rolę współcześnie powinien odgrywać polski Kościół, jaką role społeczną powinien przyjąć?