Nowy numer 39 (1/2018)

Najnowszy film

Facebook

Paweł Kurtyka

Paweł Kurtyka

Paweł Kurtyka - Honorowy prezes stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej.

Geopolityczne starcie Rosji i Ukrainy, a szerzej Rosji i NATO, to paradygmat, przez który w ostatnich miesiącach polscy wojskowi zaczęli postrzegać rolę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Rosja odbudowująca od początku rządów Władimira Putina swój imperialny status, wywołując konflikt na Ukrainie wymusiła zrozumienie podstawowych interesów i celów Sił Zbrojnych RP: obrony terytorium kraju przed agresją, która – w świetle dzisiejszych analiz – przyjść może tylko ze wschodu.